Zarządzenie Nr ORo.0050. 562 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do   sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.