Zarządzenie nr ORo.0050.491.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Piekary Śląskie