Anna Szołtysik

  • Radna Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2018 - 2023
  • Członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta Piekary Śląskie    
  • wybrana z okręgu wyborczego nr 3

Członek Komisji Rady Miasta Piekary Śląskie:

  • Komisji Budżetowo-Gospodarczej
  • Komisji Społecznej
  • Komisji Rewizyjnej
  • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kontakt:

  • tel. 787-791-382
  • Urząd Miasta, Biuro Rady Miasta, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, pok. 202 - 203, tel.:  (32) 39-39-384.