Zarządzenie Nr ORo.0050.452.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr ORo.0050.443.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Piekary Śląskie