Zarządzenie Nr ORo.0050.442.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w informacjach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie której zostanie wybrany wykonawca zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie oraz budowa bieżni treningowej na terenie obiektu MOSiR w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 49"