Zarządzenie Nr ORo.0050.436.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zorganizowania i przeprowadzenia procedury wyboru agenta emisji obligacji komunalnych miasta Piekary Śląskie