Zarządzenie Nr ORo.0050.433.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.