Zarządzenie Nr ORo.0050.408.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego