Uchwała Nr LI/546/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.06.2022 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piekary Śląskie