Zarządzenie Nr ORo.0050.394.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.