Zarządzenie Nr ORo.0050.379.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.