Zarządzenie Nr ORo.0050.356.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w roku 2022 pn. "Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej"