Zarządzenie Nr ORo.0050.350.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich