Uchwała Nr L/535/22 Rady Miasta Piekary Ślaskie z dn. 26.05.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/522/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania