Zarządzenie Nr ORo.0050.319.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego 85, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.