Zarządzenie Nr ORo.0050.316.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Przyjaźni, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.