Zarządzenie Nr ORo.0050.311.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich na Osiedlu Andaluzja,  przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.