Zarządzenie Nr ORo.0050.129.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Mikołaja Kopernika