Zarządzenie Nr ORo.0050.332.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy