Zgodnie z art.37, ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz  jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.