Zarządzenie Nr ORo.0050.253.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.