Zarządzenie Nr ORo.0050.238.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Cichej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu