Zarządzenie Nr ORo.0050.258.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.