Zarządzenie Nr ORo.0050.175.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 kwietnia 2022  roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.