Zarządzenie Nr ORo.0050.215.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 kwietnia 2022  roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 41-940 Piekary Śląskie