Zarządzenie Nr ORo.0050.210.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  12 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34  oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej