Zarządzenie Nr ORo.0050.198.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Inwalidów Wojennych, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.