Zarządzenie Nr ORo.0050.194.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 kwietnia 2022  roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62D