Zarządzenie Nr ORo.0050.191.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 kwietnia 2022  roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 Ośrodka Kultury "Andaluzja" w Piekarach Śląskich, ul. Oświęcimska 45.