Uchwała Nr XLVIII/524/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 31.03.2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom zakwalifikowanym do udziału w „Obszarowym Programie Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych”