Uchwała Nr XLVIII/521/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31.03.2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych