Zarządzenie Nr ORo.0050. 177 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 kwietnia 2022 r w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Oświęcimskiej.