Zarządzenie Nr ORo.0050.137.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, ograniczonego na sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Tarnogórskiej oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej