Zarządzenie Nr ORo.0050.101.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2022 r. w układzie zadaniowym