Uchwała Nr XLVII/514/22  Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 03.03.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/172/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich "