Uchwała Nr XLVII/513/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 03.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku