Zarządzenie Nr ORo.0050. 102 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Jana Brzechwy oraz w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej rokowania