Uchwała Nr XLVI/506/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 27.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/162/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Piekary Śląskie z późn.zm