Zarządzenie Nr ORo.0050.63.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 lutego 2022  r. w sprawiie zmiany zarządzenia nr ORo.0050.16.2022 Prezydenta Miata Piekary Śląskie z dnia 11.01.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta Piekary Śląskie w roku 2022