Zarządzenie Nr ORo.0050.49.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 stycznia 2022  r. w sprawie wyznaczenia Punktów Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia terminu i zasad zgłaszania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2023.