Zarządzenie Nr ORo.0050.44.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 stycznia 2022  r. w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych