Zarządzenie Nr ORo.0050.41.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 stycznia 2022  r. w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych