Zarządzenie Nr ORo.0050.812.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2021  r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049