Zarządzenie Nr ORo.0050.808.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.