Uchwała Nr XLIV/496/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 16.12.2021 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie