Zarządzenie Nr ORo.0050.747.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich  przy ulicy Bytomskiej 105 przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.