Zarządzenie Nr ORo.0050.743.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 grudnia 2021 r.w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia, zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych fakultatywnych zadań w 2021 r.