Zarządzenie Nr ORo.0050.739.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 grudnia 2021  roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 r.