Zarządzenie Nr ORo.0050.737.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  9 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.675.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 listopada  2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy ks. Józefa Czempiela, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat