Zarządzenie Nr ORo.0050.728.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkoweg, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej